Contact

Openbare Ruimte

Missie

De kwaliteit en een goed beheer van de open ruimten (wegen, pleinen, parken en tuinen) bevorderen om de identiteit van dit uitzonderlijke stedelijke landschap te versterken.

Doelstellingen

Het stedelijk landschap van de Vijvers van Elsene volgens 3 hoofdlijnen behouden en verbeteren:

 1. De samenhang en leesbaarheid van de ruimte verbeteren (gezichtspunten en visuele sequenties, zowel overdag als ’s nachts);

 2. De stedelijke ontwikkeling laten aansluiten op de verschillende gebruiksvormen van de buurt;

 3. De aanwezigheid van de natuur en haar ecosystemen valoriseren.

Kortetermijnacties

 • Een verkenningswandeling met omwonenden organiseren en een gemeenschappelijke diagnose uitwerken

  Een strategisch plan ontwikkelen voor herwaarderingsacties van open ruimtes

  (op korte, middellange en lange termijn)

  Een publiek-privaat partnerschap oprichten voor de implementatie van het strategisch plan voor de herwaardering van de open ruimte.

Projecten


De structuur van de openbare ruimten vrijwaren en valoriseren :

 • De voetpaden valoriseren en tegelijkertijd de "wilde passages" wegwerken;

 • De gezichtspunten en de visuele sequenties valoriseren;

 • De overgangsruimten tussen openbare en privéruimtes valoriseren.

IJveren voor de implementatie van principes van goed natuurbeheer in de stad :

 • De ‘best practices’ van het beheer van regen- en afvloeiend hemelwater toepassen op de openbare ruimte;

 • Een beheersplan opstellen voor meer biodiversiteit en een coherente waaier aan planten in heel de groene zone (incl. bouwvrije stroken);

 • Educatieve infoborden ontwikkelen over de natuur in de stad.

Het gebruik en de functionaliteit van openbare ruimtes verbeteren :

 • De verdeling van het wegdek tussen voetgangers en auto’s herdefiniëren met het oog de veiligheid van de voetgangers;

 • De grens tussen beschermde natuurgebieden en recreatie- en ontspanningsgebieden verduidelijken;

 • Sport-, educatieve en spelactiviteiten voor iedereen ontwikkelen;

 • Straatmeubilair plaatsen dat aangepast is aan het ruimtegebruik.

Wilt u lid worden van een actiegroep?

Sluit u bij ons aan
x