Contact

Erfgoed

Missie


Het behoud en de valorisatie van het architecturale, historische en culturele erfgoed.

Doelstellingen

 • De kwaliteit en diversiteit van dit uitzonderlijk erfgoed bewaren.

  De diversiteit rondom de vijvers blijkt uit de eclectische architectuur van bekende namen als Diongre, Delune, Blomme e.a.

  Het uitzonderlijke karakter van de Ter Kamerenabdij als een historische, culturele en rustige plek bestendigen.

  Openstaan voor architecturale creativiteit.

Kortetermijnacties

 • De gebruikers van de site van de Ter Kamerenabdij verenigen rond ontwikkelingsprojecten voor de abdij.

  In het licht van de verhuizing van het NGI, de overheid overtuigen van de noodzaak om de site te behouden en nieuwe bestemming te geven die de historische en culturele context ervan respecteert.

  De studenten van de architectuurfaculteit van de ULB betrekken bij een inventaris van de opmerkelijke en geklasseerde gebouwen.

Projecten

 • Proactief zijn inzake de grote veranderingen die te verwachten zijn op de site van de Ter Kamerenabdij (door het vertrek van het Nationaal Geografisch Instituut krijgt deze beschermde site een nieuwe bestemming).

  Een actief partnerschap aangaan met de twee onderwijspolen (de architectuurfaculteit van La Cambre, Horta ULB en de École des Arts Visuels de La Cambre) en de studenten betrekken bij projecten.

  De stedenbouwkundige ingrepen in de gaten houden, samen met de relevante diensten van de gemeenten.

Zou je willen deelnemen aan de Erfgoed Action Group?

Sluit u bij ons aan
x