Contact

Mobiliteit

Missie

 • De mobiliteit verbeteren met respect voor eenieders veiligheid.

Doelstellingen

 • Verkeersknooppunten ontlasten
 • Het aantal openbare parkeerplaatsen vermeerderen en verbeteren
 • Het fietsgebruik bevorderen
 • Een veiliger omgeving voor voetgangers en het gedrag van automobilisten veranderen
 • Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken

Kortetermijnacties

 • Fietstrainingen organiseren in samenwerking met GRACQ
 • Artistieke schilderijen op de zebrapaden die bekendstaan als te weinig zichtbaar en/of te gevaarlijk (samen met de La Cambre kunstschool)
 • Extra snelheidsmeters en een fietstelpunt in de buurt plaatsen
 • Extra fietsparkings in de buurt plaatsen

Projecten

 • Een oplossing zoeken om 100% van de capaciteit van de Flagey-parking te gebruiken
 • Een "zone 30" instellen rond de vijvers en bij de Ter Kamerenabdij
 • De verkeershinder op het Flageyplein en de Gedachtenissquare oplossen
 • De Rode-Kruissquare heraanleggen om hem aangenamer te maken voor voetgangers en de wandelverbinding tussen de vijvers en de abdij te vergemakkelijken.

Wil je deelnemen aan de actiegroep mobiliteit?

Sluit u bij ons aan
x