Contact

Maak nader met ons kennis

Wie zijn wij ?

De vzw Vrienden van de Vijvers bestaat uit omwonenden van de Vijvers van Elsene. Haar doel is de kwaliteit van die uitzonderlijke stedelijke omgeving, die een bron van welzijn en sociale cohesie is, te bevorderen.

Onze vzw bestaat uit vrijwilligers met diverse competentieprofielen en staat open voor iedereen.

Onze doelstelling

Onze doelstelling kan worden onderverdeeld in een aantal hoofdthema’s :

 • Het behoud en de valorisatie van het architecturale, historische en sociaal-culturele erfgoed.
 • Een goed beheer bevorderen en het gebruik, de functionaliteit en de profilering van de openbare ruimtes verbeteren.
 • De mobiliteit verbeteren met respect voor eenieders veiligheid.
 • De sociale cohesie stimuleren aan de hand van culturele evenementen.
 • De handhaving van de openbare netheid verbeteren en waarborgen.
 • Uw suggesties ter verbetering van de aantrekkingskracht en het welzijn van onze buurt ondersteunen.

Onze structuur en organisatie

De vzw Vrienden van de Vijvers staat open voor iedereen. Als lid wordt u geïnformeerd over de acties van de vzw. Daarnaast kunt u zich actief inzetten door u aan te sluiten bij een van de actiegroepen. De vereniging telt nu vijf actiegroepen (Mobiliteit, Netheid en veiligheid, Erfgoed, Cultuur, Openbare ruimten). Elk nieuw lid kan een actiegroep kiezen om daarbinnen deel te nemen aan discussies en zijn/haar bijdrage te leveren aan het onderwerp dat hem/haar na aan het hart ligt. Elke actiegroep valt onder de verantwoordelijkheid van een daartoe aangewezen lid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het administratieve en financiële beheer.

 • VoorzitterGilles Ledure
 • OndervoorzittersJean-Louis Rollé, Pierre Hollander
 • SponsorEdouard Vermeulen
 • BestuursledenMarion Beernaerts, 
  Géraud de Borchgrave d’Altena, Jean de Gheldere,
  Geert Duyck, Werner Eyskens, Sophie Niels,
  Jean t’Kint de Roodenbeke, Pascale Tytgat,
  Guillaume van der Vaeren, Colienne van Strydonck.

Ons handvest

De vzw "Vrienden van de Vijvers" is vooreerst een groepje buren die zich bewust zijn van de bevoorrechte kwaliteit van hun woonomgeving.

Van oudsher zorgt het uitzonderlijke karakter van de vijvers van Elsene en hun omgeving ervoor dat iedereen er zorg voor draagt, ze respecteert en waardeert. In het licht van de veranderende tijdsgeest, waarin individualisme plaatsmaakt voor gezamenlijke projecten, hebben de omwonenden de handen uit de mouwen willen steken.

Samen willen ze dit unieke stedelijke erfgoed beschermen, de aandachtspunten aanpakken, alsook een positieve boodschap overbrengen.

Het is geenszins de bedoeling mensen de les te spellen, maar wel een collectieve, vriendschappelijke en positieve dynamiek te stimuleren.

Met dit initiatief wil de vzw een vruchtbare voedingsbodem voor eenieders ideeën zijn en allerlei bijzondere projecten ondersteunen.

De intentie is onmiskenbaar om de vzw open te stellen voor al wie wil samenwerken, delen, waarderen, voorstellen doen.

Interesseert dit project u? Wordt dan lid, u bent meer dan welkom.

Wat kunt u doen?

x